МЭДЭГДЭЛ

Эрхэм уншигч танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье!

Манай цахим номын сангийн өргөтгөл, засварлалтын ажлууд хараахан хийгдэж дуусаагүй байгаатай холбогдуулан мэдэгдэх нь.

Анхааруулгын тэмдэг бүхий нийтлэлүүдэд шалгалт, хяналт-засварлалт ороогүй байгаа улмаас үг, үсгийн алдаа байх нь түгээмэл байна. Иймээс түр хугацаанд дараах алдаануудад хүлцэнгүй хандахыг хүсье.

Хүндэтгэсэн,

Төслийн зохицуулагч Б. АРИУНБАЯР