Цахим номын сан

БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД УЛСЫН ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ТУРШЛАГААС

Д. Ганбаатар /ШУТИС, КтМС, Маркетинг үйлдвэрлэлийн профессорын баг, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн, судалгаа сургалтын төв. Магистр/ Шинэ толь №71, 2011 БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД УЛСЫН ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ТУРШЛАГААС  Түлхүүр үг: Хятадын бодлого, эдийн засгийн бодлого, чөлөөт бүс, тусгай бүс, асуудал бэрхшээл,  эдийн засгийн өсөлт, ҮНБ, ДНБ   Сонсохыг хүсвэл – АУИДОБҮҮК   Оршил БНХАУ

Дэлгэрэнгүй
Маркетингийн судалгаанд соёлын үүднээс хандах нь

С. Жаргалсайхан /Удирдлагын Академийн Ахлах багш/ Шинэ толь №71, 2011 МАРКЕТИНГИЙН СУДАЛГААНД СОЁЛЫН ҮҮДНЭЭС ХАНДАХ НЬ Түлхүүр үг: Соёлын нөлөө, үнэт зүйл, нийгэмшилт, соёлын хэм хэмжээ, уламжлалт ба шинэ, шашны нөлөө, үндэсний соёл, зан үйл, марктенгийн стратеги     Соёл үнэт зүйлсийн нөлөө Хэрэглэгчийн зан үйлийн уламжлалт судалгаанд бараа худалдан

Дэлгэрэнгүй
Албан бус секторт үйл ажиллагаа явуулдаг бизнес эрхлэгчдийн өнөөгийн байдлын судалгаа

С. Галбадрах /ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль, Доктор (Рh.D), дэд профессор/ Шинэ толь №71, 2011 АЛБАН БУС СЕКТОРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА Түлхүүр үг: албан бус сектор, ажиллах нөхцөл, санал зөвлөмж, төрийн байгууллага   Сонсохыг хүсвэл – АУДИОБҮҮК   Манай нийгэмд албан бус сектор нь

Дэлгэрэнгүй
Хууль бус зар сурталчилгааны эрхзүйн зохицуулалтын зарим онцлог !!!

А. Оюунгэрэл /ШУТИС. КтМС. Менежментийн салбар/ Шинэ толь №71, 2011 ХУУЛЬ БУС ЗАР СУРАЛЧИЛГААНЫ ЭРХЗҮЙН ЗОХИЦУЛАЛТЫН ЗАРИМ ОНЦЛОГ Түлхүүр үг: зар суртчилгаа, эрх зүйн орчин, өнөөгийн байдал, телевиз, хууль бус суртчилгаа, олон улсын механизм, хяналтын тогтолцоо Зар сурталчилгааны үндсэн ойлголт Зар сурталчилгаа нь нэг талаас өөрийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд

Дэлгэрэнгүй
Эрх зүйн идеализм

Чи. Баярхүү /МУБИС-ийн Түүх, нийгмийн ухааны сургуулийн Философи-дидактикийн тэнхимийн эрх зүйн багш/ Шинэ толь №71, 2011 ЭРХ ЗҮЙН ИДЕАЛИЗМ Түлхүүр үг: Идеализм, эрх зүйн соёл, эрх зүйн хөөрөл, нигилизм, олон нийтийн ухамсар   Эрх зүйн нигилизм[1] болон эрх зүйн идеализмын тухай асуудал нь Монголын төр, эрх зүйн онолын болоод судалгаа

Дэлгэрэнгүй
ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН БОЛОВСРОЛЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

О.Өнөрцэцэг /МУБИС-ийн багш/ Шинэ толь №71, 2011 ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН БОЛОВСРОЛЫН ЧИГ ХАНДЛАГА Түлхүүр үг: Хүний эрх, НҮБ, хүүхдийн эрх, түгээмэл тунхаглал, боловсрол, үйл ажиллагаанууд     Хүн амын боловсролын түвшин нь аливаа улс орны соёл, иргэншлийн гол үзүүлэлт, нийгмийн хөгжлийн чухал хүчин зүйл болохын зэрэгцээ бие хүний төлөвшилтийн хэмжүүр

Дэлгэрэнгүй
XX зууны “немц” үндэстний улс төрийн соёл

Э. Тамир /МУБИС-ийн Улс төр судлал, социологийн тэнхим, Профессор, Ph.D/ Шинэ толь №71, 2011 ХХ ЗУУНЫ “НЕМЦ” ҮНДЭСТНИЙ УЛС ТӨРИЙН СОЁЛ Түлхүүр үг: нацист улс төрийн соёл, нацизм, “дуулгавартай харьяат”, фашизм, тоталитаризм, конформизм, шинэ нацист дэглэм   Сонсохыг хүсвэл – АУДИОБҮҮК   1950-иад оны дунд үеэс “Улс төрийн соёл” судлал хөгжиж Г.Алмонд, С.Верба нарын онол

Дэлгэрэнгүй
Нам судлалын онол: статус, парадигм

Д. Болд-Эрдэнэ /Улс төрийн ухааны доктор, профессор/ Шинэ толь №71, 2011 НАМ СУДЛАЛЫН ОНОЛ: СТАТУС, ПАРАДИГМ Түлхүүр үг: нам судлал, парадигм, бихевиорист арга, бүтэц үүргийн онол, модернизмын онол, рационал сонголт, неоинституционализм       Орчин үеийн нам судлалын онолын статус, парадигм түүний хувьсал, өөрчлөлтийн асуудал нь улс төрийн шинжлэх ухааны

Дэлгэрэнгүй
АРДЧИЛАЛ БОЛ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БАТАЛГАА

О. Машбат /МУИС-ийн багш/ Шинэ толь №70, 2010 АРДЧИЛАЛ БОЛ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БАТАЛГАА Түлхүүр үг:  Үндэсний аюулгүй байдал, Хүчний тэнцвэр, Ардчилал, Гадаад бодлого, Ашиг сонирхол, Их гүрнүүдийн зөрчил   Монгол Улс ардчилсан хувьсгал хийгээд өдгөө 20 жил болж байна. Энэ хугацаанд алдсан оносон зүйл их байгаа нь лавтай. Гэхдээ энэ асуудлыг

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛЫН УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН ДОТООД АРДЧИЛАЛ

Э. Гэрэлт-Од /МУБИС-ийн Улс төр судлал, Социологийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)/ Шинэ толь №70, 2010 МОНГОЛЫН УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН ДОТООД АРДЧИЛАЛ Түлхүүр үг:Ардчилсан тогтолцоо, Улс төрийн нам, Сонгуульд нэр дэвших эрх, Сонгох эрх, Намуудын төлөвшил     Энэхүү өгүүлэлд Өрнөдийн судлаачдын судалгааны арга зүйд тулгуурлан намын дотоод ардчиллын индексийг боловсруулан

Дэлгэрэнгүй