Цахим номын сан

НДЭСНИЙ УХАМСАР ДАХЬ ЭЛИТ БА ОЛОН НИЙТИЙН ХАНДЛАГА !!!

Г. Аюурзана /Монгол Улсын соёлын гавъяат зүтгэлтэн/ Шинэ толь №70, 2010 НДЭСНИЙ УХАМСАР ДАХЬ ЭЛИТ БА ОЛОН НИЙТИЙН ХАНДЛАГА Түлхүүр үг: Олон нийтийн хандлага, Үндэсний ухамсар, Элит, Улс үндэстний ирээдүй Ардчилсан хувьсгалын үрээр нийгэм өөрчлөгдсөн, үзэл суртлын гяндан нурсан, сэтгэлгээний чөлөөт хэв маяг бий болсон нь маргашгүй. Гэхдээ түүхэн энэ

Дэлгэрэнгүй
АРДЧИЛЛЫН ДӨРВӨН ТӨЛӨВШИЛ

Б. Дэлгэрмаа /“Норовбанзад” Сангийн тэргүүн/ Шинэ толь №70, 2010 АРДЧИЛЛЫН ДӨРВӨН ТӨЛӨВШИЛ Түлхүүр үг: Үзэл суртал, Ардчиллын төлөвшил, Шашин, Ёс суртахуун, Улс төрийн намын систем   Сонсохыг хүсвэл – АУДИОБҮҮК   Эрхэм анд нараа, хатагтай, ноёд оо! Миний залуу нас Монголын нийгмийн хамгийн сонирхолтой, өрнүүн их үйл явдалтай үед болж

Дэлгэрэнгүй
ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН ОЙЛГОЛТ, ХАНДЛАГА !!!

С. Түмэндэлгэр /Ph.D/ Шинэ толь №70, 2010 ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭСРЭГ ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН ОЙЛГОЛТ, ХАНДЛАГА Түлхүүр үг: Олон нийтийн ойлголт, Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл 2008 онд Хүний эрх-хөгжил төв, Хүчирхийллийн эсрэг Үндэсний төв, Иргэдийн алъяанс байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй “Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах төсөл”- иин хүрээнд змэгтэйчүүдийн эсрэг

Дэлгэрэнгүй
АРДЧИЛСАН НИЙГЭМД УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, РОЛЬ

Э. Гэрэлт-Од /Доктор (Рh.D)/ Шинэ толь №70, 2010 АРДЧИЛСАН НИЙГЭМД УЛС ТӨРИЙН НАМЫН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, РОЛЬ Түлхүүр үг: Улс төрийн намын гүйцэтгэх  үүрэг, Ардчилал, Улс төрийн систем, Сонгууль   Орчин үед улс төрийн намын гүйцэтгэх үүргийн тухай судлаачид өргөнөөр хэлэлцэх болжээ. Магадгүй энэ нь намууд үүргээ гүйцэтгэж чадаж байгаа эсэхэд эргэлзсэн

Дэлгэрэнгүй
УЛС ТӨРИЙН СИСТЕМ, НАМЫН ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ: ОНОЛ – АРГА ЗҮЙ

Д. Болд-Эрдэнэ /Улс төрийн ухааны доктор (Р!1.0), профессор ШУА-ийн ФСЭЗХ-ийн Улс төр судлалын секторын эрхлэгч/ Шинэ толь №70, 2010 УЛС ТӨРИЙН СИСТЕМ, НАМЫН ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ: ОНОЛ – АРГА ЗҮЙ Түлхүүр үг: Улс төрийн нам, Улс төрийн систем, Намын тогтолцоо, Институт, Улс төрийн коммуникаци     Улс төрийн систем, намын харилцан

Дэлгэрэнгүй
“УЛС ТӨРИЙН СОЁЛ”-ЫН КОНЦЕПЦИУД: ОНОЛ – ҮЗЛИЙН ГАЖИЛТ

Э. Тамир /МУБИС-ийн багш, доктор (Ph.D), профессор/ Шинэ толь №70, 2010 “УЛС ТӨРИЙН СОЁЛ”-ЫН КОНЦЕПЦИУД: ОНОЛ – ҮЗЛИЙН ГАЖИЛТ Түлхүүр үгс: Улс төрийн соёл, улс төрийн засаглал, харьцуулсан улс төр, улс төрийн зөн билэг, мэдрэмж, улс төрийн үнэлэмж, улс төрийн үнэт чанар, оюуны чадамж, концепци, улс төрийн үйл явц ба

Дэлгэрэнгүй
ОРОН НУТАГ ХӨГЖИХ БОЛОМЖ БАЙНА УУ? !!!

Г. Жаргал /Удирдпагын Академийн ахлах багш, докторант/ Шинэ толь №70, 2010 ОРОН НУТАГ ХӨГЖИХ БОЛОМЖ БАЙНА УУ?   Түлхүүр үг: Нутгийн удирдлага, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Орон нутгийн хөгжил, Орон нутгийн эдийн засаг Нутгийн удирдлагын байгууллагын эрх мэдлийн харыдаа ямар байдаг вэ? Нутгийн удирдлагын гол байгууллага нь хуулиараа бол ИТХ, ажил

Дэлгэрэнгүй
ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ ДЭХ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

О. Өнөрцэцэг /МУБИС-ийн багш/ Шинэ толь №70, 2010 ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ ДЭХ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ Түлхүүр үг: Иргэдийн оролцоо, Иргэний нийгэм, Нутгийн удирдлагын байгууллага   Сонсохыг хүсвэл – АУДИОБҮҮК   Монгол Улсын Үндсэн хуулинд иргэдийн оролцооны хэлбэрийг үндсэнд нь хуульчилан баталгаажуулж өгсөн боловч хуулийн заалтуудыг хэрэгжүүлэх механизм гүйцэд ажиллахгүй

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн дампуурлын үр дагавар

Д.Ганболд /ШУТИС. КтМС. Менежментийн салбар/ Шинэ толь №69, 2010 БИЗНЕСИЙН ДАМПУУРЛЫН ҮР ДАГАВАР   Сонсохыг хүсвэл – АУИДОБҮҮК Дампуурлын ойлголт, хуулиар зохицуулах шаардлага а.         Дампуурлын ойлголт, арга зүйн хандлага Дампуурлыг зөвхөн бизнесийн түвшинд хамруулан ойлговол бизнесийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх төлбөрийн чадваргүй асуудалтай холбогдоно. Нийгмийн үзэгдэл болохынх нь хувьд авч

Дэлгэрэнгүй
Монголын төрт ёсны уламжлал дахь төрийн түшээ-манлайлагчдын асуудал

В. Өлзийбаяр /Удирдлагын Академийн ахлах багш/ Шинэ толь №69, 2010 МОНГОЛЫН ТӨРТ ЁСНЫ УЛАМЖЛАЛ ДАХЬ ТӨРИЙН ТҮШЭЭ-МАНЛАЙЛАГЧДЫН АСУУДАЛ Түлхүүр үг:  ард түмэн, социализмын үеийн манлайлал, Эртний Монгол, төрийн тогтолцоо төрийн албаны түшмэдийн тогтолцоо, Социализмын үе, удирдах ажилтан   Монгол Улс бол төрт ёсны хөгжлийн өнө эртний түүхтэй, төрийн алба, түшмэлийн

Дэлгэрэнгүй