К.ПОППЕРИЙН ДИАЛЕКТИК ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

Сэтгэгдэл
Бүх сэтгэгдэл.

Сэтгэгдэл