Танилцуулах бүтээл: How East Asians View Democracy

Author: Yun-han Chu, Larry Diamond, and Doh Chull Shin, eds. 2008. New York: Columbia University Press.

Уг бүтээлийг Азийн Барометер 2008 онд гүйцэтгэж олонд хүртээл болгожээ. Зүүн Азийн бүс нутгийнхан хэрхэн ардчиллыг үнэлж, дүгнэдэг талаар дэлгэрэнгүйг дээрх эх сурвалжаас авах боломжтой.